Om Finsefondet

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipendier, ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk fjellnatur. Natur- og miljøproblemene kan synes overveldende, og ens egen evne til påvirkning begrenset. Derfor må vi lære oss å tenke globalt, men handle lokalt. Finsefondet vil påvirke utviklingen ved å fremme kunnskap og praktiske løsninger – gjerne på lokalplanet.

Les gjerne mer om historien og våre vedtekter ved å følge lenkene på høyre side/ nedenfor.