Kontakt oss

Daglig leder for Finsefondet

Jan M. Vevatne
Ringveien 4 B
1386 ASKER
Tlf. mobil 97 77 85 60
jan@vevatne.no

I Finsefondets styre sitter for tiden følgende representanter:

Oppnevnt av giverne, Frenor AS:
Knut Norman
Nils Henrik Abelsvei 45
0851 OSLO
telefaks 22 56 82 50
tlf. privat 22 46 72 81
mobil 90 52 64 05
knut.norman@gmail.com

Oppnevnt av Norges Naturvernforbund:
Erik Solheim
Flugedalen
6800 FØRDE
tlf. privat 57 72 45 31
mobil 952 56 950
erik.solheim@eninvest.net

Oppnevnt av Direktoratet for Naturforvaltning:
Berit Lein
Tungasletta 2
7005 Trondheim
tlf. kontor 73 58 08 21
mobil 900 74 375
berit.lein@dirnat.no

Oppnevnt av Den norske Turistforening:
Øystein Dahle
Grønneshagen 5
1357 Bekkestua
tlf. privat 67 54 75 86
mobil 95 75 59 41

topp_56