Vedtekter

Finsefondets statutter

Vedtatt endret 14.12. 2021

§1. Formål
Finsefondets formål er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur.

§2. Fondets kapital
Finsefondets grunnkapital er 5.000.000 kroner. 30 % av årets overskudd skal tillegges grunnkapitalen.
Øvrige midler kan utdeles i samsvar med § 5.

§3. Styret
Fondet skal ha et styre bestående av minimum 4, maksimum 6 personer med ulik kompetansebakgrunn. Styrets sammensetning består av personer rekruttert fra ansatte/tillitsvalgte med kjennskap til eller erfaring fra hver av følgende organisasjoner:

  • Naturvernforbundet
  • Den Norske Turistforening
  • Norsk naturforvaltning
  • Stifterne

Styret skal tilse at fondets midler forvaltes og disponeres på en forsvarlig måte og i samsvar med disse vedtekter.
Funksjonstiden for styremedlemmene skal være 4 år, med mulighet for ny oppnevnelse.
Nominasjonen skal meddeles daglig leder senest 1. mars det år perioden utløper. Den som trer ut av styret nominerer kandidat(er) fra sin organisasjonstilhørighet. Styret foretar valget. Enhver tiltredelse som styremedlem skjer pr. 1. april. Styret velger selv sin leder hvert år.
Fondet dekker de utgifter styrearbeidet medfører, men betaler ikke honorar til styremedlemmene.

§4. Forretningsførsel
Styret kan overlate fondets administrasjon til en daglig leder. Daglig leders honorar skal stå i rimelig forhold til arbeidets omfang og ansvar.
Fondets adresse skal være 3590 Finse.
Det skal føres særskilt regnskap for fondet, som revideres av statsautorisert revisor.

§5. Utdeling
Finsefondet skal innen utgangen av juni hvert år, utdele fondets disponible midler i henhold til § 2. Slik utdeling fordeles normalt på inntil 2 prosjekter/tiltak med søknadsfrist 1. april. Kunngjøring skjer gjennom sosiale medier og etablerte natur – og miljøorganisasjoner.
Utdelingen kan gjennomføres som prosjektstøtte til forestående tiltak og/eller i form av en pris som belønning for allerede gjennomførte prosjekter.
Utdelingen finner normalt sted på Finse, eller annet sted etter styrets nærmere bestemmelser.
I utvelgelsesprosessen skal styret legge vekt på prosjektets/tiltakets faglige nivå og dets betydning for fjellnatur og -miljø i Norge.

§6. Vedtektsendring
Enstemmig styrevedtak gir grunnlag for endring av disse vedtekter, når samtlige medlemmer er tilstede.

Søknadsfrist er 1. april.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s