Finsefondets Miljøstipendium

Finsefondets Miljøstipend blir ikke utlyst i 2023

Styret i Finsefondet har vedtatt at Finsefondets Miljøstipend ikke blir utlyst i 2023.


Bidrar til skritt i riktig retning

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988.

Gjennom utdeling av årlige stipendier, ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk fjellnatur. Natur- og miljøproblemene kan synes overveldende, og ens egen evne til påvirkning begrenset.

Derfor må vi lære oss å tenke globalt, men handle lokalt.

Finsefondet vil påvirke utviklingen ved å fremme kunnskap og praktiske løsninger – gjerne på lokalplanet.

Fondets navn er forankret i et stykke norsk natur som det har vært vanskelig å temme, men som med sitt lille samfunn og jernbanen kan stå som et symbol på et fornuftig møte mellom teknologi og miljø. Naturlig nok vil også utdelingen av fondets stipendium normalt finne sted på Finse i mai hvert år.

Fondsmidlene er basert på en privat gave og utgjør pr 1/1 år 2018 ca. 6,5 millioner kroner. Stipendiets størrelse varierer med avkastningen av fondsmidlene og har variert mellom 100 000 og 300 000 kroner.

Hvordan søker du om stipendium?

Velg «Søknad» fra menylinjen øverst på siden og følg veiledningen der.

Søknadsfristen er 1. april 2024.